Het Groot Begijnhof is gesticht in de 13de eeuw en is in 1962 door de universiteit van Leuven gekocht en getransformeerd tot universitaire campus. De kerk van het Groot Begijnhof is toegewijd aan Sint-Jan-de-Doper. De vroeggotische kerk dateert uit de 14de eeuw. Ze heeft geen toren, noch een transept. Het enorme glasraam in de absis trekt direct de aandacht. Op het altaar hangt een Golgotha van Pieter-Jozef Verhaghen. Alle altaren en biechtstoelen uit de 16de eeuw. Het orgel (1692) is van Pieter Goltfuss. Elders in de kerk rococo-elementen uit de 17de eeuw. Tijdens restauratiewerken zijn er fresco’s uit de 14de, 15de en 17de eeuw ontdekt. In de kerkvloer liggen negentig grafzerken van begijnen. (Bron: www.openkerken.eu)

Adres Sint Jan de Doper: Groot Begijnhof, 3000  LEUVEN, Www.kerkleuven.be/pzleuven.php


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.