Kerkfotografie komt op uitnodiging ook jouw kerk fotograferen. De foto’s worden aangeleverd aan het kerkbestuur en zijn door hen (onder vermelding van Kerkfotografie) vrij gebruiken voor bijvoorbeeld de website, een folder of een ander PR-middel. Ook worden de foto’s hier op Kerkfotografie gepubliceerd. Kerken die gaan sluiten krijgen voorrang. Er zijn geen kosten aan verbonden. In verband met reisafstand zal ik meerdere kerken proberen te combineren. 

 

Ook is er weleens de vraag of er foto’s mogelijk ook te koop zijn. Daar zijn we vooralsnog terughoudend in, omdat we per foto zullen moeten nagaan of er toestemming is van de betreffende kerk en of er sprake is van auteursrecht van de kunstenaar. Dit betekent echter niet op voorhand dat het onmogelijk is, dus vragen kan altijd. En als het komt tot een eventuele verkoop, zal er 10% van de opbrengst naar de betreffende kerk gaan.

 


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.