Na het doopsel van Clovis in 506 begon in deze streek het geloof langzaam door te dringen. Rond 830 werd het geestelijke gezag door de abdij van Sint-Truiden uitgeoefend en Deurne behoorde, samen met Schaffen, tot de Sint-Trudoparochie van Webbekom. De gemeente was echter lange tijd het voorwerp van betwisting tussen de hertog van Brabant, de graaf van Loon en de abt van Sint-Truiden. Rond 1300 werd uiteindelijk de hertog van Brabant eigenaar van het dorpje. In 1783 werd door de Deurnenaars het initiatief genomen om een onafhankelijke parochie te worden. Zij richten een aanvraag tot de abt van Averbode voor het bouwen van een eigen kerk, maar deze weigerde. Toch kwam in 1803 de scheiding er, toen Monseigneur De Roqueloure, aartsbisschop van Mechelen, Deurne als zelfstandige parochie erkende. Echter zonder een pastoor. Dertig jaar later, in 1833, werd dan eindelijk de toestemming tot de bouw van een kerk gegeven. Op 4 mei 1834 was het zover: de eerste steen werd gelegd en op 23 december 1834 werd Zeereerwaarde Heer Fransiscus Melaerts als eerste pastoor aangesteld. Op 26 januari 1835 werd de kerk ingewijd die de Heilige Engelbertus als patroonheilige kreeg. In 1841 werd de eerste pastorij gebouwd. Tot dan huurde de pastoor een huis. (Bron: http://opleid.info/sint-engelbertusparochie-deurne-diest-informatie-bruchure-2010.html)

Adres Sint Engelbertus: Hasseltsebaan 60, 3290  DEURNE


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.