De vroegste geschiedenis van de kerk zou tot de 12e eeuw teruggaan.  Het bedehuis was oorspronkelijk in het bezit van de abdij van Honnecourt.  Pas in 1709 krijgt Outer een eigen pastoor. Van de gotische kerk bleef slechts de onderbouw van de vierkante westertoren bewaard.  De kerk verkeerde, blijkens de dekenale visitatieverslagen omstreeks het midden van de 17e eeuw, in een verwaarloosde toestand.  Nog in 1698 was het koor met stro bedekt.  In 1725 werd de kerk grondig hersteld en van een gewelf voorzien.  De Sint-Amanduskerk bestaat uit een driebeukig schip onder één dak, met ingebouwde westertoren, een driezijdig afgesloten koor en een noord- en zuid-sacristie. 
Qua interieur valt te vermelden : de 16e eeuwse doopvont, twee portiekaltaren in gemarmerd hout uit de 17e eeuw en de 18e-eeuwse fraai gesculpteerde lambrisering, kerkmeesterbank, koorgestoelte en preekstoel. Het orgel dateert van 1931 en werd gebouwd door de gebroeders Reygaert uit Geraardsbergen. (Bron: www.openchurches.eu)

Adres Sint Amandus: Smid Lambrechtstraat 33, OUTER-HERLINCKHOVE


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.