De huidige Sint-Amanduskerk werd gebouwd in 1830 en is reeds de vierde kerk. Ze vervangt een laatgotische kerk van de zestiende eeuw. In het archief vinden wij in de eerste helft van de XII eeuw een bedehuis in Leupegem. Tijdens onze vereniging met Nederland, een periode waarin zeer weinig kerken gebouwd werden, trok men in 1830 na veel moeilijkheden en in een spoedtempo de kerk op. Die haast, want de oude kerk was verkocht en op 1 januari 1831 moest de kerk in dienst genomen worden, had een instorting tot gevolg. Door de steunen onder de bogen die de zuilen verbinden (epistelkant) te vroeg weg te nemen drumden drie zuilen weg, de muren boven de zuilen stortten in, vijf werklieden vonden hierbij de dood en vier zwaar gewonden vielen waarvan één overleed op 11-06-1831 tengevolge van zijn verwondingen, allen jonge bouwvakkers uit de streek. De kerk werd in penibele onafgewerkte toestand op 29 december 1830 door de Deken van Oudenaarde ingezegend en op 1 januari 1831 werd de eerste mis opgedragen. In 1980 werd aan de kerk een kapel als annex gebouwd, deze is aan de Heilige Rita toegewijd. (Bron: www.kerknet.be)

Adres sint Amandus: Ronseweg, LEUPEGEM, Sint-Amanduskerk Leupegem | Kerknet


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.