Aan de buitenzijde van het gebouw wordt de aandacht onmiddellijk getrokken door een merkwaardige houten galerij rondom de oude, massieve, witgeverfde toren, en meer bepaaldelijk  door een loggia in Louis XIV-stijl, geschraagd door drie figuren. Eertijds werd hier, driemaal per jaar, het schrijn met heilige relieken op deze loggia getoond ter verering door de gelovigen. Aan de binnenzijde is het aanzicht van het schip weinig veranderd sedert de restauratie in de XVIIIe eeuw, met uitzondering van de helle, polychrome schilderijen, verwezenlijkt in 1955, na een brand, door de schilder Louis-Marie Londot. De stijl benadert de rococo. Het grotendeel van het kerkmeubilair werd gebeeldhouwd in eikenhout van 1713 tot 1721 door de kunstenaar Jean-Georges Scholtus uit Bastogne in een overgangsstijl tussen de Louis XIV – en de Louis XV- stijl. Deze kunstenaar is tevens de auteur van de twee zijaltaren, de preekstoel, de beelden (waar alleen dat van de Moeder van Smarten overblijft ) en van een reliekhouder. Dit schrijn werd vervaardigd in de XVIIIe eeuw door kunstenaar Scholtus. Het betreft een gebeeldhouwde houten koffer van rechthoekig formaat. Rondom geven ronde oculi de gelegenheid er doorheen de relieken te zien. In 1865 werden drie relieken die als authentiek werden erkend, tentoongesteld: een splinter van het Heilig Kruis, een reliek van de Heilige Petrus en een van Sint Laurentius. (Bron: www.openchurches.eu)

Adres Saint Pierre: Rue du centre, 6672  BEHO 


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.