Het allereerste christelijk gebouw dagtekent uit de karolingische periode, zoals blijkt uit de graven, die onder de kerk werden ontdekt. De oorspronkelijke kerk dagtekent uit de VIIIe eeuw en was opgetrokken in steen. Een tweede gebouw werd opgericht in de IXe of Xe eeuw. Men gebruikte hiervoor twee gebeeldhouwde blokken uit het Hoog Romeinse keizerrijk, die vandaag nog zichtbaar zijn; Een derde bouwfase situeert zich in de Xe-XIe eeuw. Op dat ogenblik wordt het schip verlengd. Een nog duidelijk zichtbare grenslijn bewijst deze vergroting. Een vierkanten koor is in de XIe-XIIe eeuw toegevoegd en vormde aldus een romaanse kerk. In de XIIIe eeuw bouwt men een zware burchttoren tegen de westelijke wand van het schip. Uiteindelijk worden in de XVIIIe eeuw twee privé kapellen een een sacristie toegevoegd, die thans alle samen het uitzicht geven aan de kerk. Aan de binnenzijde is het meubilair in regionale barokke stijl. (Bron: www.openkerken.eu)

Adres Saint Martin: Rue Saint Martin, SAINT MARD


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.