De oorsprong van de toenmalige Onze-Lieve-Vrouweparochie is niet geheel bekend, maar ze is zeer oud. Mogelijk was het de moederkerk van Meeuwen, Gruitrode en Ellikom en mogelijk werd de parochie gesticht door het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Maastricht. Dit kapittel bezat het patronaatsrecht en één derde deel van het tiendrecht. Later werd het patronaatsrecht afgestaan aan de Abdij van Herkenrode. In 1157 was voor het eerst sprake van een kerkgebouw, met de rang van kwartkerk, dat opgetrokken was in Maaskeien en blijkbaar slechts één zijbeuk bezat. In 1726 was er sprake van ingrijpend herstel ten gevolge van verwaarlozing. Een groot deel van de kerk, waaronder de zijbeuk, werd daartoe afgebroken. De toren werd hersteld. Van 1887-1888 werden kerk en toren vervangen door een neoromaans gebouw, ontworpen door Mathieu Christiaens. Ook dit gebouw werd, op de toren na, gesloopt, en in 1967-1968 werd een nieuwe zaalkerk gebouwd in modernistische stijl. De neoromaanse toren bleef hierbij behouden, en -in sterk gewijzigde vorm- ook het koor. (Bron: Wikipedia)

 

Adres OLV ten Hemelopneming: Kerkstraat 13, 3670  WIJSHAGEN


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.