In 1642 werd de eerste Mis in de kapel opgedragen door de abt van de Abdij van Park. De kapel was echter snel te klein en in 1650 werd een kerk gebouwd waarvan het ontwerp wordt toegeschreven aan Jacob Franquart. De bouw van de kerk duurde decennialang en in 1714 werden de definitieve altaren en lambriseringen aangebracht. In 1700 werd de kerk tot parochiekerk verheven. In 1868 werd de kerk, met name de westgevel, in neogotische trant verbouwd naar ontwerp van Louis Spaak. Met name de voorgevel en het interieur werden aangepast en er kwam een toren. In 1924 kreeg het interieur weer het uiterlijk van voor 1868, nu in neobarokke trant, waarbij Paul Saintenoy als ontwerper optrad. In 1968 werd de neogotische ingangstravee verwijderd maar in 1969 stortte de nu vrijgekomen barokke voorgevel in. Daarna werd een reconstructie van de oorspronkelijke barokgevel aangebracht. (Bron: Wikipedia)

Adres Onze Lieve Vrouwe: Kapucijnendreef, 3090  JEZUS-EIK, O.-L.-Vrouw kerk Jezus-Eik | Kerknet


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.