De oudste delen van de huidige kerk vormden het begin van de geleidelijke aanpassing van een 11e-eeuwse romaanse kerk naar de gotische stijl. De oorspronkelijke romaanse kerk werd opgericht door de Heren van Dendermonde, die aan de kerk relieken schonken van de heilige Hilduardus en Christiana. Aan de kerk was sinds ongeveer 1106 een kapittel verbonden. De aanbidding der herders van Antoon Van Dyck (Vlaamse Meesters in Situ).De belangrijkste delen van de kerk zijn uit de 14e en de 15e eeuw (Scheldegotiek). De achtkantige toren op de viering, waar schip en dwarspand elkaar snijden, is van 1388. De kerk werd tijdens de beeldenstorm in 1566 geplunderd en het interieur werd volledig vernield. (Bron: Wikipedia)

Adres OLV: Onze Lieve Vrouwkerkplein, DENDERMONDE, Parochie in Dendermonde | Kerknet


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.