Reeds in 1846 had het bisdom Gent voorgesteld om in de wijk Mijlbeek een parochie te stichten, maar dit voorstel stuitte her en der op onverschilligheid of tegenkanting. Op 1 maart 1898 besliste het stadsbestuur niettemin om grond aan de Moorselbaan te kopen. Zijnerzijds trof het bisdom de nodige voorbereidende maatregelen met de oprichting van de nieuwe parochie, nog voor de eigenlijke kerk gebouwd werd. In 1903 werd de kerk opgeleverd, die gebouwd was naar ontwerp van Jules Goethals in een neogotische stijl. (Bron: Wikipedia)

Adres OLV van Bijstand: Onze Lieve Vrouweplein 3, AALST, https://www.kerknet.be/kerk/o-l-vrouw-van-bijstand- 


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.