In 1660 kwamen kapucijnen vanuit Wallonië naar Eupen om – in het kader van de contrareformatie – het te Eupen opkomende protestantse gedachtegoed te bestrijden. Daartoe stichtten ze een klooster, een kerk en een kapel die een wonderbaarlijk Mariabeeld huisvestte en die zich tot bedevaartsoord zou ontwikkelen. In 1668 was de eerste, eenbeukige kloosterkerk gereed, gewijd aan de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. In 1680 werd de kerk ingezegend. In 1771 werd een deel van het klooster en de kloosterkerk door brand verwoest, waarbij de beschuldiging van brandstichting werd geuit. De kapucijnen moesten Eupen verlaten, maar mochten in 1772 weer terugkeren, zij het dat hun aantal beperkt bleef tot twaalf. Het klooster werd weer opgebouwd en een nieuwe kloosterkerk verrees van 1773-1776, naar een ontwerp van Joseph Moretti. In 1795 werd het klooster onder de Franse overheersing opgeheven. De kloosterkerk werd in 1797 beschikbaar gesteld als openbare kerk, en het kloostergebouw werd in 1798 aan het burgerlijk gezag toevertrouwd. Sedert 1803 wordt de kloosterkerk gebruikt als hulpkerk van de Sint-Nicolaasparochie. Vanaf 1920 wordt deze kerk vooral door Franstalige inwoners van Eupen gebruikt: De Communauté Sainte-Marie. (Bron: Wikipedia)

Adres Maria Onbevlekt ontvangen: Aachener Str. 16, 4700  EUPEN, https://www.pfarrverband-eupen-kettenis.net/klosterkirche 


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.