De kapel werd waarschijnlijk reeds in 1305 opgericht door de graaf van Vlaanderen, Robrecht van Bethune. Bevrijd uit de gevangenis deed hij in dat jaar zijn blijde intrede in Brugge en liet deze houten kapel bouwen, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Waarschijnlijk wilde de graaf op die manier de Franse koning Filips IV imiteren, want deze trok reeds in 1304 ook naar een Onze-Lieve-Vrouwekerk, namelijk die van Boulogne. Niet verwonderlijk, want beide veldheren beschouwden zichzelf als overwinnaars van de slag, en de leiding van het leger dat uit Vlaanderen kwam, stond onder mede-aanvoering van Filips van Chieti, de broer van de graaf. Omdat de gebouwen rond de kapel te Brugge reeds eerder bestonden als opvangtehuis voor reizigers en daklozen, kreeg de kapel een nieuwe bestemming en werd ze ingericht voor de opvang van 13 blinden met 1 begeleider. In 1417-1420 werd een stenen kapel heropgericht en in 1419 werden er zeven huisjes gebouwd met een poort. In 1652 werd door bisschop Karel van den Bosch nogmaals een nieuwe kapel ingewijd. (Bron: Wikipedia)

Adres OLV van Blindekens: Kreupelenstraat 8, 8000 BRUGGE


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.